Zgodnie z normą PN-EN ISO 13943 odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru wymogów co do stateczności i/lub szczelności i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych normowym badaniu odporności ogniowej.

Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:

Obszary odporności ogniowej:

RNośność ogniowa – jest to stan, w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty szczelności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń – Dotyczy: pustaków podłogowo sufitowych o odporności ogniowej REI.

Eszczelność ogniowa – jest to stan w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzanej płomieni, pojawienia się pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne przez które przenikają płomienie bądź bazy lub w których element próby odpadnie od konstrukcji. – Dotyczy: pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

I – izolacyjność ogniowa – jest to stan w którym element próby przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzanej granicznej wartości temperatury. – Dotyczy: pustaków pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

Luksfery ogniotrwałe, luksfery, luksfery cena, luksfery warszawa, pustaki szklane, pustak szklany.

Szybki kontakt
close slider