Luksfery ognioodporne. Zgodnie z normą PN-EN ISO 13943 odporność ogniowa luksferów to zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru wymogów co do stateczności i/lub szczelności i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub innych oczekiwanych warunków, określonych normowym badaniu odporności ogniowej.
pustaki szklane ognioodporne fireblocks ei120-1024x576
pustaki szklane ognioodporne fireblocks ei120

Miara odporności ogniowej luksferów (i nie tylko)

Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:

Obszary odporności ogniowej:

RNośność ogniowa – jest to stan, w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty szczelności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń – Dotyczy: pustaków podłogowo sufitowych o odporności ogniowej REI.

Eszczelność ogniowa – jest to stan w którym element próby przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą, na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzanej płomieni, pojawienia się pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne przez które przenikają płomienie bądź bazy lub w których element próby odpadnie od konstrukcji. – Dotyczy: pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

I – izolacyjność ogniowa – jest to stan w którym element próby przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzanej granicznej wartości temperatury. – Dotyczy: pustaków pustaków ściennych (konstrukcja pionowa) o odporności ogniowej EI.

Luksfery specjalistyczne ognioodporne

Jako jedyni w Polsce oferujemy luksfery specjalistyczne ognioodporne. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem francuskich luksferów o odporności ogniowej EI30, EI60. Posiadamy również jako jedyni luksfery o odporności ogniowej EI90 oraz EI120Odporność ogniowa EI120 to najwyższy spotykany współczynnik dla luksferów.
Pustak szklany EI 120 luksfer ognioodporny
Pustak szklany EI 120 luksfer ognioodporny, fireblock EI 120, ppoż EI 120,

Luksfery EI 120

Marka Glasspol jako jedyna w Polsce posiada pustaki szklane EI 120 z Certyfikatem na ognioodporność EI120.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna, zapraszamy do współpracy, sprzedaż luksferów również w ilościach hurtowych. Pustaki szklane EI 120 służą do wykonania przegród przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 120. Klasa oznaczona literami „EI” informuje o tym, jak długo przegroda z pustaków szklanych będzie stanowiła barierę przed temperaturą i ogniem. Luksfery EI120 stosuje się do wydzielenia pionowego stref pożarowych.