Instrukcja montażu cegieł szklanych

PRZED MONTAŻEM

WAŻNE: Ściany z cegieł szklanych muszą być zakotwiczone do sztywnej, odpowiedniej wielkości konstrukcji nośnej

1. Przygotować konstrukcje wsporcze.

2. Upewnić się, że konstrukcje wsporcze są pionowe i poziome.

3. Umieścić poziomo dwie listwy (np. drewniane) na powierzchni, na której zostanie zbudowana ściana.

4. Listwy muszą być równoległe ze ścianą, a odległość między nimi powinna być równa grubości cegieł szklanych.

5. Ustawić prowadnice pionowe, aby upewnić się, że ściana będzie idealnie pionowa. Ściana musi być idealnie pionowa, zarówno wzdłuż, jak i do góry, aby uniknąć obciążeń mimośrodowych.

6. Upewnić się, że szklany element nie zostanie podłączony na stałe do konstrukcji wsporczej. W przeciwnym razie może powstać ryzyko pęknięcia.

7. Umieścić złącza dylatacyjne / ustalające po bokach, gdzie cegła szklana zostanie połączona z konstrukcjami wsporczymi.

8. Przygotować mieszankę zaprawy. Zaleca się stosowanie mieszanki zaprawy Glasspol M15. Zaprawę klejową należy dokładnie wymieszać z wodą, według wytycznych na etykiecie.

Cegły szklane, 100% szkła, cegła ze szkła, Glasspol, glassbrick, crystal block, glassblock, bloki szklane, cegla szklana Fot. Maciej Zaluski

MONTAŻ

1. Nałożyć zaprawę między listwami podstawowymi, musi ona mieć co najmniej 10 mm grubości i być proporcjonalna do wysokości ściany.

2. Ustawić pierwszy rząd cegieł szklanych.

3. Pierwsza warstwa musi być idealnie wypoziomowana.

4. Użyć podkładek dystansowych (np. drewnianych), aby wykonać równomierne odległości (fugi) o grubości zgodnej z potrzebami. Zaprawę klejową Glasspol M15 można stosować do spoin o grubości od 2 mm do 100 mm.

5. Jako wzmocnienie poziome należy użyć dwóch prętów ze stali nierdzewnej równomiernie rozmieszczonych (rysunek), aby uzyskać większą wytrzymałość.

6. Niektóre rozwiązania można wzmocnić również w pionie, stosując pojedyncze lub podwójne zbrojenie zgodnie z proporcjami całej konstrukcji.

7. Upewnić się, że nie ma kontaktu między cegłą szklaną a stalowym prętem, aby uniknąć ewentualnych pęknięć w przyszłości.

8. Podczas wstawiania prętów zbrojeniowych pręty nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 mm od siebie.

9. Aby zagwarantować stabilność małych i średnich ścian, należy przymocować je do sąsiednich konstrukcji wsporczych za pomocą poziomych prętów zbrojeniowych umieszczonych w samych konstrukcjach.

10. Średnica otworów powinna być nieco większa niż średnica prętów na wystarczającej długości, aby mogły przechodzić również przez złącze dylatacyjne / ustalające i nie przechylały się.

11. Nałożyć zaprawę klejową na pionowe przestrzenie między właśnie ułożonymi cegłami szklanymi.

12. Upewnić się, że każda cegła szklana jest otoczona dobrze zagęszczoną i równomiernie rozłożoną zaprawą klejową ze wszystkich stron i że struktury nośne go nie dotykają.

13. Nadmiar zaprawy klejowej należy usunąć ze spoin, zanim stwardnieje; jest to przygotowanie do fazy końcowej.

14. Wytrzeć pustaki szklane wilgotną gąbką, aby usunąć resztki zaprawy klejowej.

15. Jeśli ściana sięga do sufitu, ustawić złącze dylatacyjne / ustalające w taki sam sposób, jak po bokach. Ważna uwaga! Wybierając grubość taśmy rozprężnej, należy również wziąć pod uwagę maksymalne dopuszczalne ugięcie sufitu. Elastyczny materiał powinien być w stanie absorbować naprężenia wywołane wyżej wspomnianym ruchem konstrukcji.

instrukcja montażu cegieł szklanych1
instrukcja montażu cegieł szklanych2
instrukcja montażu cegieł szklanych3
instrukcja montażu cegieł szklanych4
instrukcja montażu cegieł szklanych5
instrukcja montażu cegieł szklanych6

WYKOŃCZENIE I CZYSZCZENIE

1. Zakończyć spoiny (fugować) tylko wtedy, gdy zaprawa jest całkowicie utwardzona.

2. Podczas fugowania należy dokładnie wypełnić spoiny, używając miękkich szczotek i kielni do tynkowania.

3. Wykonać kordon obwodowy lub część złącza zewnętrznego, używając elastycznego uszczelniacza, aby zapobiec pękaniu wzdłuż szczelin dylatacyjnych / osiadających.

4 Jeśli ściany mają być narażone na działanie wody, użyć przezroczystej farby ochronnej wzdłuż spoin, aby zwiększyć ich wodoodporność.

5. Oczyścić konstrukcję miękką gąbką i wodą lub zwykłymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi do szkła. Nie używać żadnych materiałów ściernych.

Cegły szklane, 100% szkła, cegła ze szkła, Glasspol, glassbrick, crystal block, glassblock, bloki szklane, cegla szklana Fot. Maciej Zaluski

OGRANICZENIA I ZALECENIA

Ze względu na ciężar konstrukcji zaleca się budowanie konstrukcji o maksymalnej wysokości 3 metrów i szerokości 6 metrów (fuga 2-5 mm bez wzmocnienia) lub 8 metrów (10 mm, z odpowiednim wzmocnieniem). Należy pamiętać, że pojedynczy element cegieł szklanych nie powinny być większy niż 15 m2, w przeciwnym razie konstrukcja musi zostać podzielona.